DOELSTELLING van de NZAW

Wat is de NZAW?

De stichting Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap is in 1963 opgericht en stelt zich ten doel de culturele, sociale en maatschappelijke contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast houdt onze stichting zich bezig met het geven van zo objectief mogelijke informatie over de ontwikkelingen in dat land.

Het geven van voorlichting over Zuid-Afrika en het entameren van discussies over de ontwikkelingen in dat land is het belangrijkste doel van de NZAW. Het is daarbij ons beleid niet alleen gelijkgezinden aan het woord te laten, maar een zo groot mogelijke variëteit aan gedachten en meningen naar buiten te brengen. De NZAW heeft geen bindingen met politieke of kerkelijke organisaties in Nederland of Zuid-Afrika.


Wat doet de NZAW?

De NZAW geeft een tweemaandelijks blad SAAMTREK uit (vóór 2001 Zuid-Afrika Nú geheten), waarin informatie wordt verschaft over recente politieke, sociale en economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Daarnaast wordt ruime aandacht besteed aan Afrikaanse taal en cultuur.

De stichting organiseert jaarlijks twee grote landelijke bijeenkomsten, waar vooraanstaande sprekers uit binnen en buitenland hun visie geven op de ontwikkelingen in Zuid-Afrika, en waar de contribuanten van de stichting elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt op plaatselijk niveau nog een aantal kleinere bijeenkomsten georganiseerd.

Een jaarlijks terugkerende activiteit is het organiseren van een wervelende consumentenbeurs waarop het Nederlandse publiek kennis kan maken met een keur van Zuid-Afrikaanse producten en bedrijven. Tevens worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor het in Zuid-Afrika geïnteresseerde zakenleven.


Doelstelling NZAW (opgericht 31 augustus 1963)

De Stichting NZAW streeft, op grondslag van de historische verbondenheid tussen Nederland en Zuid-Afrika naar versterking van de banden tussen beide landen. Met name door Nederlanders in staat te stellen kennis te maken met de Zuid-Afrikaanse taal en cultuur. Hiertoe trachten wij contacten te leggen tussen Nederlanders en Zuid-Afrikanen, zowel individueel als in groepsverband.

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap voelt zich betrokken bij Zuid-Afrika en haar inwoners.

De NZAW is van mening dat:

1. Zuid-Afrika een pluriforme democratie naar Westers model moet blijven, opdat alle bevolkingsgroepen daarvan kunnen profiteren.
2. Sociale, wetenschappelijke culturele en economische contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika bevorderd moeten worden teneinde wederzijds begrip te kweken.
3. Nederland een speciale taak heeft om samen met Vlaanderen de banden met alle Afrikaans sprekenden, ongeacht ras of huidskleur, aan te halen.

Het werk van de NZAW kost geld, veel geld.

Stort daarom een bijdrage of meld U aan als contribuant van de Stichting NZAW. Postbankrekening 272102 t.n.v. Stichting NZAW Capelle aan den IJssel


Dagelijks bestuur:

Mr F van Schaik, Voorzitter - epost voorzitter@nzaw.nl

Drs P.K.J.R.M. Camps, Vice-voorzitter - epost vice-voorzitter@nzaw.nl

Mr C.M. Krijgsman, Secretaris-penningmeester - epost ledenadministrati@nzaw.nl

Drs. P.F.T.M. Dölle - epost bestuurslid1@nzaw.nl

E.W.J. Stam - epost bestuurslid2@nzaw.nlRedacteur Saamtrek

H. Abrahamse, Eindredacteur - epost redactie@nzaw.nl


* * *

© Webmaster NZAW last updated on 10 March, 2017 16:44